Naczelny Sąd Administracyjny

Przeznaczenie: Obiekt użyteczności publicznej
Inwestycja zrealizowana
Czas realizacji: kwiecień 2003 – grudzień 2003

Zakres wykonanych prac:
Ślusarka aluminiowa - Systemy okienno-drzwiowe
ALUPROF: MB-70
Ślusarka aluminiowa - Systemy fasadowe
ALUPROF: MB-SR50 Efekt

Lokalizacja inwestycji
ul. Gabriela Boduena 3/5
00-011 Warszawa