INTER-BUD Systemy Elewacyjne: Referencje

Referencje od firmy Arcoffice Poland Sp. z o.o.

Arcoffice Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Puszkarskiej 9 oświadcza, że INTER-BUD Systemy Elewacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rozrywka 24/55, był w okresie kwiecień 2012 - listopad 2013 wykonawcą robót elewacyjnych i zagospodarowania przy budynkach C i D w ramach budowy kompleksu biurowego (...)

Pełna wersja do pobrania pliku w PDF


 

 

Referencje od firmy Biprostal S.A.

Biprostal S.A. Firma iżynieryjno - Konsultingowa jako Inwestero z przyjemnością potwierdza, iż Firma Inter-Bud Systemy Elewacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie prowadziła na nasze zlecenie prace związane z modernizacją obiektu Biprostal w Krakowie (...)

Pełna wersja do pobrania w pliku JPG


 

Referencje od Szpitala im. G. Narutowicza w Krakowie

Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37 zaświadcza, że Firma Remontowo-Budowlana Inter-Bud wykonała w okresie od 18.07.2006 r. do 15.11.2006 r. przedmiot zamówienia publicznego pn.: "Remont elewacji dla termomodernizacji budynków Szpitala - etap I" (...)

Pełna wersja do pobrania w pliku PDF

 


 

Referencje od firmy Budostal-2 SA

"Budostal-2 SA składa podziękowania za twórczą współpracę, zaangażowanie i profesjonalizm przy realizacji obiektu Wydziału Matematyki i Informatyki na Budowie Campusu 600 lecie Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (...)"

Pełna wersja pliku do pobrania w PDF

 


 

Referencje od hotelu Bukovina

"Mam przyjemność zarekomendować firmę Inter-Bud Systemy Elewacyjne Sp. z o.o. z Krakowa."

Firma ta wyłoniona w drodze przetargu była dostawcą stolarki okiennej PCV oraz ślusarki i fasad aluminiowych dla nowobudowanego przez nasze Towarzystwo Hotelu BUKOVINA w Bukowinie Tatrzańskiej. (.

Pełna wersja do pobrania w pliku PDF

 


 

Referencje od Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej GROMADA

"Firma Inter-Bud Systemy Elewacyjne Sp. z o.o. zarejestrowana w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 23 - Zarząd Spólki z siedziba w krakowie ul. Czerwone Maki 65, zaczęła współpracować z Ogólnokrajową Spółdzielnią Turystyczną "Gromada" z siedzibą w Warszawie przy Pl. Powstańców Warszawy 2, w 2011r." (...)

Pełna wersja do pobrania w pliku PDF

 


 

Referencje od firmy Mielcbud Sp. z o.o.

"Firma Inter-Bud Systemy Elewacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Czerwone Maki 65, wykonała dla firmy Mielcbud Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Rogoźnickiej 2 w 2006 roku, w ramach podwykonwstaw prace na obiekcie UDT w Krakowie przy ul Rydla." (...)

Pełna wersja do pobrania w pliku PDF

 


 

Referencje od firmy Rembud

Firma Inter-Bud Systemy Elewacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Czerwone Maki 65 30-392 Kraków wykonała w ramach podwykonawstwa roboty w obiektach: (...)

Pełna wersja do pobrania w pliku PDF

 


 

Referencje od TP S.A.

Firma Remontowo-Budowlana "Inter-Bud" od wielu lat współpracuje z TP. S.A. i wykonała wiele kompleksowych robót budowlanych. Na rekomendację zasługują szczególnie prace związane z modernizacją i przebudową budynku centrali międzymiastowej przy ul. Rakowieckiej 51 w Krakowie (o powierzchni netto ogólem ok. 10000 m2) ...

Pełna wersja do pobrania w pliku PDF