Hotel Sheraton

Przeznaczenie: Obiekt użyteczności publicznej
Inwestycja zrealizowana
Czas realizacji: maj 2002 – wrzesień 2002

Zakres wykonanych prac:
Ślusarka aluminiowa - Systemy okienno-drzwiowe
REYNAERS: CS 68

Lokalizacja inwestycji
ul. Powiśle 7
31-101 Kraków