ETALBOND

Płyty elewacyjne ETALBOND FR i ETALBOND PE produkowane są przez grecką firmę ELVAL COLOUR S.A./SAINT THOMAS PLANT.( www.elval-colour.com)

Płyty są płytami warstwowymi z okładzinami z blachy aluminiowej grubości 0,5mm oraz rdzeniem:

  • o grubości 3 lub 5 mm z kompozycji polietylenu z wypełniaczem mineralnym (ETALBOND FR),
  • o grubości 2, 3 lub 5 mm z polietynu niskociśnieniowego (ETALBOND PE)

Płyty ETALBOND FR produkowane są o grubości 4 I 6mm, a płyty ETALBOND PE – o grubości 3, 4 lub 6 mm. Szerokość płyt wynosi natomiast 1000, 1250, 1500 lub 2000, a długość 1000 do 6000 mm.

Płyty elewacyjne ETALBOND FR i ETALBOND PE przeznaczone są do wykonywania:

  • zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ścian,
  • zewnętrznych warstw lekkich ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej,
  • warstw elewacyjnych ociepleń ścian zewnętrznych wykonywanych metodą „lekką suchą”,

W budynkach nowowznoszonych, modernizowanych i remontowanych.

Okładziny ścian zewnętrznych z płyt elewacyjnych ETALBOND FR o grubości 4 i 6 mm, na podłożu niepalnym klasy co najmniej A2-s3,d0 według normy PN-EN 13501-1+A1:2009, zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

Płyty objęte Aprobatą mogą być też stosowane jako niekonstrukcyjne wypełnienia balustrad balkonowych.
Płyty ETALBOND FR i ETALBOND PE mogą być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 i C3 według normy PN-EN ISO 12944-2:2001.

Elewacja może być wykonana z płaskich płyt ETALBOND FR i ETALBOND PE lub z płyt uformowanych w kształcie kaset. Elementy okładzin mocowane są do konstrukcji nośnej z kształtowników aluminiowych za pomocą:

  • nitowania – w przypadku płyt płaskich,
  • zawieszania – w przypadku kaset,
  • przykręcania – w przypadku kaset wzmocnionych aluminiowymi kształtownikami usztywniającymi.